แบบฝึก การวิ่งหาช่อง | ในกีฬาฟุตบอล

คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

แบบฝึก การวิ่งหาช่อง | ในกีฬาฟุตบอล

การขยับหาช่อง เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และสำคัญที่สุดคือ การขยับหาช่อง ต้องไปอยู่ในพื้นที่ ที่ได้เปรียบทีมฝ่ายตรงข้าม และ เป็นประโยชน์ต่อการเล่นฟุตบอลแบบ ทีมเวิร์ค 

 แสดงความคิดเห็น© 2021 ball2night.com, All rights reserved   View Stats