การทำสนามและระยะต่างๆของกีฬากระโดดไกล

คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

การทำสนามและระยะต่างๆของกีฬากระโดดไกล

ขนาดความกว้างยาวของสนามกีฬากระโดดไกล แป้นกระโดด ความกว้างยาวของบ่อกระโดดไกล อุปกรณ์ของกีฬากระโดดไกล การจัดทำสนามกระโดดไกล ลู่กระโดดไกลมีความยาวเท่าใด ก็ขอสรุปตามภาพด้านล่างดังนี้ครับ

ขนาดสนามกระโดดไกล ขนาดลู่กระโดดไกล ความยาว กว้าง สนาม ลู่กระโดดไกล อุปกรณ์กระโดดไกล ระยะห่างของแป้นกระโดด

ระยะต่างๆ ของสนามกระโดดไกล

1. ความกว้างของลู่วิ่งกระโดดไกล กว้าง 1.22 เมตร

2. ความยาวของลู่กระโดดไกล จนถึงแป้นกระโดด 40 เมตร

3. บ่อทราย กระโดดไกล ยาว 7-9 เมตร ( ตามความเหมาะสม )

4. บ่อทราย กระโดดไกล กว้าง 2.75 เมตร

ปล. ระยะของแป้นเขย่งจะมีการเพิ่มหรือลด ตามประเภทของการแข่งขันแสดงความคิดเห็น© 2015 ball2night.com, All rights reserved